Privacy Policy

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG

VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG 

 1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp
 1. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 1. Bạn cần biết rằng Cửa Hàng Nông Nghiệp sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 1. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Cửa Hàng Nông Nghiệp không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 1. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Cửa Hàng Nông Nghiệp của bạn (gọi tắt là ‘cửa hàng online’ của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến tài khoản Cửa Hàng Nông Nghiệp cũng như hệ thống quản lý chung của nhà cung cấp Cửa Hàng Nông Nghiệp
 1. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Cửa Hàng Nông Nghiệp
 1. Khi bạn đăng ký tài khoản trên Cửa Hàng Nông Nghiệp bạn sẽ được hỗ trợ mở thêm 1 tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử GoMUA ( nếu bạn chưa có tài khoản bán hàng trên GoMUA)

ĐIỀU 2: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN 

 1. 1. Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 1. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.

 

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CHUNG 

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Cửa Hàng Nông Nghiệp

 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp cung cấp cho bạn gói dịch vụ với thời hạn sử dụng và giá được niêm yết trên Website của chúng tôi, bạn có quyền sử dụng gói dịch vụ này trong thời hạn cho phép. Sau thời gian đăng ký, dịch vụ sẽ bị tạm khóa hoặc ngưng.
 1. 2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 1. 3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cửa Hàng Nông Nghiệp.
 1. 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ ng cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Cửa Hàng Nông Nghiệp
 1. 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về bando@thuykimsinh.com.
 1. 6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
 1. 7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI CỦA CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP

 1. Chúng tôi có quyền sửa chữa điều khoản dịch vụ này với các nội dung phù hợp với từng chiến lược kinh doanh của chúng tôi.
 1. 2. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 1. 3. Người dùng không được phép:

Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của Cửa Hàng Nông Nghiệp; Sử dụng dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào, hoặc xuyên tạc cá nhân/ tổ chức; Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của dịch vụ; Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Cửa Hàng Nông Nghiệp; Gây ra bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dich Vụ mà không được sự cho phép của Cửa Hàng Nông Nghiệp; Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích lừa đảo. Chỉnh sửa giá của bất kì sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác. Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Cửa Hàng Nông Nghiệp; Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các ng cụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào ng nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch Vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi Cửa Hàng Nông Nghiệp. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc ng khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép); Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc ng khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc ng khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc ng khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông. Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của Người Dùng. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Cửa Hàng Nông Nghiệp; Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/ gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Cửa Hàng Nông Nghiệp, máy chủ hoặc mạng kết nối với Cửa Hàng Nông Nghiệp; Sử dụng Cửa Hàng Nông Nghiệp để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố; Sử dụng Cửa Hàng Nông Nghiệp để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan. Sử dụng Cửa Hàng Nông Nghiệp để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác, lén theo dõi hoặc quấy rối Người dùng khác. Xâm phạm các quyền của Cửa Hàng Nông Nghiệp, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và danh tiếng gắn liền với nó. Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng khác có liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập bên trên. Liệt kê các hàng hóa, xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba và sử dụng các dịch vụ trên Cửa Hàng Nông Nghiệp theo các cách thức có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Cửa Hàng Nông Nghiệp, nhân viên của Cửa Hàng Nông Nghiệp, ng ty Cửa Hàng Nông Nghiệp.

5. Cửa Hàng Nông Nghiệp không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, v.v…

8. Cửa Hàng Nông Nghiệp có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Cửa Hàng Nông Nghiệp sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

ĐIỀU 5: GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM 

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Cửa Hàng Nông Nghiệp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 1. Trong mọi trường hợp, Cửa Hàng Nông Nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như ng ty Cửa Hàng Nông Nghiệp, đối tác của Cửa Hàng Nông Nghiệp, nhân viên Cửa Hàng Nông Nghiệp… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 1. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

ĐIỀU 6: TỪ BỎ VÀ HOÀN TẤT BẢN CAM KẾT 

Nếu Cửa Hàng Nông Nghiệp có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điều khoản sử dụng theo hướng mang lại lợi ích tốt nhất đến cho cả khách hàng và chúng tôi.

Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Cửa Hàng Nông Nghiệp và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).

ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁCH HÀNG 

 1. Tất cả những trang web, ứng dụng Cửa Hàng Nông Nghiệp bạn được cung cấp đều thuộc bản quyền và thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ là chúng tôi, trực thuộc Mediastep Software Inc, có trụ sở tại Vancouver, BC, Canada.
 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
 1. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý:

(a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình

(b) cho phép Cửa Hàng Nông Nghiệp hiển thị và lưu trữ nội dung đấy

(c)Cửa Hàng Nông Nghiệp có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.

 1. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng tôi; Tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
 1. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn ng chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin

(a) đã được ng chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được;

(b) hoặc đã đến từ các domain được ng bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi;

(c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc

(d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp

ĐIỀU 8: ĐĂNG KÍ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI BỘ NG THƯƠNG 

Cửa Hàng Nông Nghiệp khuyến cáo khách hàng nên đăng kí website thương mại điện tử đối với tên miền khách hàng đã mua qua Cửa Hàng Nông Nghiệp hoặc đang sở hữu với bộ ng thương Việt Nam, nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.

Cửa Hàng Nông Nghiệp KHÔNG hỗ trợ đăng kí cho khách hàng.

ĐIỀU 9: HỦY DỊCH VỤ

 1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email bando@thuykimsinh.com và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
 1. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
 1. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.
 1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ của Cửa Hàng Nông Nghiệp dù bất kỳ lý do gì mà không cần phải thông báo.

ĐIỀU 10: SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ 

 1. Chi phí cho việc sử dụng Cửa Hàng Nông Nghiệp nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.

ĐIỀU 11: NG CỤ TÙY CHỌN 

 1. Cửa Hàng Nông Nghiệp có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các ng cụ của đối tác thứ ba khác mà Cửa Hàng Nông Nghiệp đã kết nối với họ.
 1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Cửa Hàng Nông Nghiệp cung cấp quyền sử dụng những ng ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó.Cửa Hàng Nông Nghiệp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 1. Bất kỳ hành động nào của bạn đến ng cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 1. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.

ĐIỀU 12: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Cửa Hàng Nông Nghiệp bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà Cửa Hàng Nông Nghiệp cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Cửa Hàng Nông Nghiệp liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Cửa Hàng Nông Nghiệp về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Cửa Hàng Nông Nghiệp sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Cửa Hàng Nông Nghiệp

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Cửa Hàng Nông Nghiệp có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan ng an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Cửa Hàng Nông Nghiệp

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

ng ty TNHH Mediastep Software Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà VietJet Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Email:  cskh@Cửa Hàng Nông Nghiệp.vn

5. Phương tiện và ng cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Cửa Hàng Nông Nghiệp thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Cửa Hàng Nông Nghiệp. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Cửa Hàng Nông Nghiệp sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email:bando@thuykimsinh.com.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Cửa Hàng Nông Nghiệp được Cửa Hàng Nông Nghiệp cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cửa Hàng Nông Nghiệp. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn ng dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Cửa Hàng Nông Nghiệp sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Cửa Hàng Nông Nghiệp

Ban quản lý Cửa Hàng Nông Nghiệp yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Cửa Hàng Nông Nghiệp không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Scroll to Top